JAK DOŁĄCZYĆ?

Prowadzimy zapisy uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz do tzw. klasy zerowej – jeśli są wolne miejsca i możliwości przyjęcia do danej grupy.

Pierwszy krok w procesie rekrutacji wykonuje rodzic – opiekun dziecka, który wypełnia FORMULARZ

Na pozostawiony tam numer telefonu oddzwoni pracownik ADE i umówi się na dogodny termin pierwszej, zapoznawczej rozmowy. Tym samym rozpocznie się proces rekrutacyjny.

Podczas rekrutacji kandydat będzie przez kilka dni uczestniczył w życiu szkoły. Pozwoli to stwierdzić, czy Akademia jest dla niego odpowiednim miejscem. Rodzice lub opiekunowie prawni odbędą z nami rozmowę, zostaną zapytani o ważne potrzeby dziecka i cele, jakie sobie wyznacza. Chcemy w ten sposób upewnić się, że wszystkie zainteresowane strony będą świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy.

Zapewniamy, że procedura przyjęcia do naszej Akademii odbywa się w spokojnej i przyjaznej atmosferze i nie wymaga od ucznia szczególnego przygotowania. Uczeń spędza w naszej szkole czas na prawach przyjętego już ucznia. Nie ma to nic wspólnego z egzaminowaniem.

Po decyzji Akademii o przyjęciu ucznia do szkoły rodzice podpisują umowę o kształcenie, a w terminie 7 dni od rekrutacji, wpłacają opłatę wpisową w wysokości 250 zł oraz czesne – jak w umowie.

Skip to content