Nasi najmłodsi uczniowie codziennie spotykają się w ADE, a starsi edukują się zdalnie. Mamy nadzieję, że za chwilę wszyscy wrócimy na zajęcia do Akademii.