HARMONOGRAM

ROK SZKOLNY 2021/22

Terminy stałe

Spotkania Społeczności Uczniów – STREFA MENTORA raz w tygodniu – według planu zajęć;

Spotkania Społeczności Pracowników Pedagogicznych – raz w miesiącu – poniedziałki.

W roku szkolnym 2021/2022 będą 4 dni ze statusem “krótki dzień”. Tego dnia zajęcia dydaktyczne będą do 13.30. Terminy “krótkich dni”: 06.12, 28.03, 25.04, 20.06;

Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry.

Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas klasyfikacji śródrocznych uczeń otrzymuje zwrotne informacje opisowe (Trymestralne Informacje o Postępach Ucznia TIoPU).

Na około miesiąc przed klasyfikacja końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

Spotkania Społeczności Rodziców

Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych) lub na spotkaniach indywidualnych oraz podczas Akademii Rodzica.

Formy spotkań

Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia google meet.

I trymestr 

Wrzesień

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

02.09 – 03.09 – dni adaptacyjne w ADE

20.09 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

21 – 30.09 – przekazanie i spotkania z rodzicami w sprawie IPET

Październik

14.10 –  Święto Edukacji Narodowej w ADE (dzień bez zajęć dydaktycznych według stałego 

 planu)

18.10 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

Listopad – Grudzień

01.11 – Wszystkich Świętych – dzień wolny

11.11 – Święto Niepodległości – dzień wolny 

12.11 – dzień wolny

22.11 – szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

06.12 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE – klasyfikacja po pierwszym trymestrze

07 – 17.12 – rozmowy trymestralne z uczniami

II trymestr 

Grudzień – Styczeń

22.12 – wigilia społeczności ADE 

23.12 – 02.01 – zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń 2020

06.01 – święto Trzech Króli – dzień wolny

07.01 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze)

08 – 14.01 – Biała ADE – wyjazd na narty – Małe Ciche

10.01 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

17 – 30.01 – FERIE ZIMOWE

Luty

16.02 – FESTIWAL MUZYKI I TAŃCA – URODZINY CZESŁAWA NIEMENA

28.02 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Marzec – Kwiecień

28.03 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja po drugim trymestrze

29.03 – 13.04 – rozmowy trymestralne z uczniami

III trymestr 

Kwiecień

14 – 19.04 – wiosenna przerwa świąteczna

25.04 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Maj 

02.05 – dzień wolny

03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

16.05 – propozycja ocen końcoworocznych

23.05 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Egzamin ósmoklasisty

24.05 – j. polski

25.05 matematyka

26.05 j. angielski 

24- 26.05 – dni wolne (zajęcia opiekuńcze)

Czerwiec 

30.05 – 10.06 – rozmowy trymestralne z uczniami

03.06 – termin składania podań o egzaminy rozstrzygające i klasyfikacyjne

06 – 10.06 – egzaminy rozstrzygające i klasyfikacyjne

13 – 15.06 – FESTIWAL PROJEKTÓW I PASJI

16.06 – święto – Boże Ciało, dzień wolny

17.06 – dzień wolny

20.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja po trzecim trymestrze i klasyfikacja roczna

23.06 – uroczystości zakończenia roku szkolnego

24.06 – odbiór świadectw

27.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych podsumowujące rok szkolny 2020/21

Lipiec 

27.06 – 01.07 – Lato w ADE 

Sierpień 

08 – 31.08 – prace koncepcyjne kadry na rok szkolny 2022/2023